Edukační centrum
pro komunitní
organizace a spolky

Jelikož jsme se všichni, kteří od letošního roku provozujeme komunitní centra, ocitli na neznámé cestě, v neznámých vodách, ač nám pedagogům z Bílé Sovy tyto cesty známy lehce jsou, napadlo nás, že vytvoříme Edukační centrum pro komunitní organizace.

Jak jsme k tomu dospěli? Chtěli jsme děti zapojit do běžných vzdělávacích aktivit, mezi které patřily i soutěže mezi jednotlivými školami, ať už to budeme nazývat olympiády či jakkoli jinak, děti ze systému se toho rády účastnily. Exkurzí, výletů, besed, soutěží, olympiád.

Napadlo nás, že zřejmě naše děti nebudou do těchto aktivit vpuštěny, přizvány, a tak pro ně vytvoříme nejen nový vzdělávací systém, ale dokážeme se my, komunitní centra, spojit i v těchto oblastech a dětem vytvořit další prostory a vhodné podmínky pro větší začlenění do společnosti.

Edukační Centrum nabízí
  • Naučnou včelí stezku na Vaňkově kopci – edukační program na 2 hodiny, či celý den po domluvě. Více na www.vankuvkopec.cz
  • Minikinosál, přednáškový sál, edukační programy
  • Sauna pro děti
  • Soutěže pro děti z komunitních organizací v rámci celé ČR, s možností přespání
  • Edukační programy pro děti i pedagogy (aktuálně budou na webu Bílá Sova)
  • Logopedie
  • Workoutové hřiště – největší v ČR, venkovní, zdarma nebo po domluvě s trenérem za poplatek
  • Ubytování v Campu  více na www.vankuvkopec.cz
  • V zimě lyžování

Cíl

Začlenit děti z individuálního vzdělávání co nejvíce do „normálního“ života.

Výhody

Všichni jsme na stejné vlně.

Prosba

Pokud pracujete někde, kde by to mohlo být pro děti zajímavé a poučné, rádi přijedeme na exkurzi (pekařství, zahradnictví, hvězdárna, farma, truhlářství, tvorba čehokoli).

Copyright © 2023 BÍLÁ SOVA