Bc. Simona Šnajdrová

Provádět budu děti 1.– 3. třídou

 

  • vystudovala jsem OU na katedře Speciální pedagogiky (Bc. státnice i z logopedie)
  • současně jsem vystudovala v Praze třísemestrální kurz dramatické výchovy pořádaným DAMU
  • od roku 2010 do 2021 jsem pracovala jako učitelka v Mateřské škole
  • od roku 2010 se věnuji také terapeutické činnosti pomocí Kineziologie
  • pořádám s přáteli již 12 let Rockový festival SORFEST 🙂
  • osobní – mám dvě úžasné děti – dceru Jolanu (19 a skvělá češtinářka) a syna Radovana (14 a nádherně kreslí)

Spolek BuboVaňki z.s. je samosprávná a dobrovolná nepolitická organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je komunitní život v mikroregionu Matice Slezské.

Posláním a účelem spolku jsou zejména:

 

  • podpora a rozvoj komunitního života;
  • poskytování podpory rodinám s dětmi, které se vzdělávají v režimu individuálního vzdělávání, nebo které se na něj připravují;
  • realizace mezigeneračních setkávání.
Přivítáme jakoukoliv podporu. Finanční nebo materiální.
Děkujeme všem dárcům, sponzorům i dobrovolníkům.
Chcete-li nás podpořit, kontaktujte nás na info@bilasova.cz

Copyright © 2021 BuboVaňki z.s.