Jarka Corkill

Provádět budu děti 1.– 3. třídou

Po úspěšném dokončení studia na pedagogické fakultě Ostravské Univerzity v roce 1998 a cestování po několika kontinentech, jsem se přestěhovala na 5 let do Austrálie, poznat domov dnes už svého ex-manžela. V Austrálii jsem působila zpočátku jako vychovatelka a posléze jako učitelka napříč všemi ročníky na soukromé škole ve městě Coffs Harbour, v blízkosti oceánu.

Po návratu do Ostravy jsem učila soukromě, dospělé ve firmách i děti ve školkách. Dva roky jsem vyučovala anglický jazyk na ZŠ Ostrčilova a dalších 7 let jsem působila na mezinárodní škole The Ostrava International School. Na této škole jsem pracovala s 5-7letými dětmi různých národností a výuka všech předmětů probíhala v angličtině. Práce s touto věkovou kategorií mě nadchla, je to opravdu radost sledovat velké pokroky dětí a být u toho, když se učí číst a psát. Mým cílem je, at´ děti chodí do školy rády a cítí se zde v bezpečí. Učím je spolupracovat, vyzdvihuji jejich jedinečnost a učím je pracovat s myslí, tělem i emocemi, což jsou základy zdravovědy a vstupenka do kvalitního radostného života.

Zkušenost s bilingvní výchovou jsem měla i doma se svými dnes už dospělými třemi dětmi.

Ve svém volném čase se zabývám osobnostním rozvojem. Ráda čtu, tančím, cvičím jogu a energetickou medicínu. Mám ráda cestování a také ráda pobývám v přírodě. Je mým potěšením být dětem laskavou průvodkyní.

Spolek BuboVaňki z.s. je samosprávná a dobrovolná nepolitická organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je komunitní život v mikroregionu Matice Slezské.

Posláním a účelem spolku jsou zejména:

 

  • podpora a rozvoj komunitního života;
  • poskytování podpory rodinám s dětmi, které se vzdělávají v režimu individuálního vzdělávání, nebo které se na něj připravují;
  • realizace mezigeneračních setkávání.
Přivítáme jakoukoliv podporu. Finanční nebo materiální.
Děkujeme všem dárcům, sponzorům i dobrovolníkům.
Chcete-li nás podpořit, kontaktujte nás na info@bilasova.cz

Copyright © 2021 BuboVaňki z.s.