Kristýna Tekielová

Provádět budu děti 6., 7., 8., 9. třídy Dějepisem a Občanskou naukou, děti 4. a 5. třídy Hv, Vv, Tv, Aj

Narozdíl od mých budoucích kolegů bohužel nemám pedagogické vzdělání, které si však v případě delší spolupráce ráda dodělám. Studovala jsem 4 semestry na Masarykově univerzitě Novořecký jazyk, studium však bylo možné pouze prezenční, a proto jsem od něj musela nakonec s velkou lítostí upustit z finančních důvodů.

Mezi mé velké vášně vždy patřila literatura (jak česká, tak zahraniční), historie, cizí jazyky (plynule mluvím anglicky a řecky (slovem i písmem, gramaticky na velmi dobré úrovni – C1) a komunikační základy mám díky práci v zahraničí i v německém a vlámském jazyce), cestování a sport (10 let klasického boxu na mezinárodní úrovni za Českou republiku a Řecko).
Jsem velice praktický člověk, proto mně osobně nikdy příliš „neseděl“ náš český vzdělávací systém, který dle mého názoru je založen především na prázdném memorizování bez důrazu na pochopení látky do hloubky. A přesně na opačných principech bych chtěla vést svou výuku: Jsem přesvědčena, že pokud student/dítě je dostatečně motivován/o se o látku zajímat, protože ji sám/o shledá fascinující, učení tak přestane být povinností, ale koníčkem. A to, aby děti/studenti shledaly/i látku zajímavou je právě práce/poslání učitele.

Spolek BuboVaňki z.s. je samosprávná a dobrovolná nepolitická organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je komunitní život v mikroregionu Matice Slezské.

Posláním a účelem spolku jsou zejména:

 

  • podpora a rozvoj komunitního života;
  • poskytování podpory rodinám s dětmi, které se vzdělávají v režimu individuálního vzdělávání, nebo které se na něj připravují;
  • realizace mezigeneračních setkávání.
Přivítáme jakoukoliv podporu. Finanční nebo materiální.
Děkujeme všem dárcům, sponzorům i dobrovolníkům.
Chcete-li nás podpořit, kontaktujte nás na info@bilasova.cz

Copyright © 2021 BuboVaňki z.s.