RNDr. Břetislav Krček, CSc.

Provedu děti 4.–9. třídy Matematikou

Studium:
Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor Matematika-Fyzika

Praxe:
1973–2018: výuka na Katedře matematiky a DG VŠB-TU Ostrava
1987–1992: výuka na gymnáziu (nynější Matiční gymnázium Ostrava)

Spolek BuboVaňki z.s. je samosprávná a dobrovolná nepolitická organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je komunitní život v mikroregionu Matice Slezské.

Posláním a účelem spolku jsou zejména:

 

  • podpora a rozvoj komunitního života;
  • poskytování podpory rodinám s dětmi, které se vzdělávají v režimu individuálního vzdělávání, nebo které se na něj připravují;
  • realizace mezigeneračních setkávání.
Přivítáme jakoukoliv podporu. Finanční nebo materiální.
Děkujeme všem dárcům, sponzorům i dobrovolníkům.
Chcete-li nás podpořit, kontaktujte nás na info@bilasova.cz

Copyright © 2021 BuboVaňki z.s.